De Vrienden van het Instituut Bordet
x (x)


“De Vrienden van het Instituut Bordet” geven al veertig jaar financiële steun aan de strijd tegen kanker van het Instituut Jules Bordet, het enige centrum in België dat zich uitsluitend met het onderzoek en de behandeling van kanker bezighoudt.

  • De “Vrienden” zijn de voornaamste schenkers van het instituut en brachten de laatste vijf jaar bijna 12 miljoen euro bijeen.
  • Het instituut Jules Bordet is het oncologisch referentiecentrum en houdt zich zowel bezig met onderzoek en universitair onderwijs op hoog niveau als met de verzorging van de patiënten.

 

De onderzoekers van het instituut genieten internationale faam en boren continu nieuwe onderzoeksdomeinen aan. Ze coördineren verschillende klinische onderzoeken die momenteel tot de belangrijkste ter wereld behoren.

 

 

Kanker is niet meer noodzakelijk een ziekte met fatale afloop. De laatste jaren werd aanzienlijke vooruitgang geboekt en we staan momenteel zelfs voor een moderne oncologische doorbraak. Maar de onderzoeksprogramma’s die zoveel hoop doen leven worden steeds duurder. Verschillende van deze programma’s zouden zonder privésteun het daglicht zelfs niet zien.

Meer informatie

x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)