Vrijwilligerswerk 

Soorten vrijwilligerswerk

 

« De Vrienden van het Instituut Bordet » kunnen in het ziekenhuis beschikken over een grote groep vrijwilligers.

 

Zij hebben een dubbele opdracht:

  • elke namiddag brengen zij een drankje aan de gehospitaliseerde patiënten 
  • zij verwelkomen de zieken bij hun aankomst in het Instituut en wijzen hen de weg tijdens hun bezoek.

 

Omdat patiënten nood hebben aan een professioneel luisterend oor werkt het Instituut Bordet niet met luisterbereide vrijwilligers. De patiënten worden opgevangen door een team psychologen die hiervoor specifiek werden opgeleid.

 

Maar uiteraard zijn menselijk contact, warmte, een vriendelijk woord en een kleine attentie erg belangrijk. En hiervoor kunnen de vrijwilligers prima worden ingezet.

 

Organisatie

 

Alle vrijwilligers zijn aan de vereniging gebonden door een overeenkomst waarin de ethische regels en de gedragscode van het Instituut vermeld staan.

 

Hoewel de keuze van de vrijwilligers onder de bevoegdheid valt van de vereniging die haar diensten aan het Instituut aanbiedt, heeft dit laatste inspraak in de samenstelling van de groep vrijwilligers die in het Instituut actief zijn.

 

Onthaal en omkadering

 

Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers zich zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de omgeving waarin ze actief zijn en om de kwaliteit van de prestaties op peil te houden, biedt het Instituut twee opleidingen aan:

  • een presentatiedag van het Instituut Jules Bordet,
  • een vorming luisterbereidheid en onthaal van kankerpatiënten.

 

Bij psychologische problemen tijdens de activiteiten in het Instituut, kan de vrijwilliger een beroep doen op een deskundige psycholoog. 

 

Bent u geïnteresseerd?

 

  • Hebt u vrije tijd?
  • Houdt u van menselijke contacten?
  • Bent u hartelijk?

 

Indien u uw steentje wenst bij te dragen tot het verbeteren van het welzijn van de patiënten van het Instituut Bordet kunt u voor een onderhoud contact opnemen met:

 

Martial Bodo - 0497/10.81.00.