Hoe worden de fondsen beheerd en toegekend?


Een strikt beheer zonder tussenpersonenOm de totale transparantie van het beheer te garanderen en de onkosten maximaal te beperken stelden « De Vrienden » enkele zeer strikte beheersmaatregelen op.

Het budget van « De Vrienden » wordt elk jaar goedgekeurd door zijn Ondernemingsraad die het vervolgens voor goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering. Het wordt trouwens elke maand analytisch gecontroleerd.

Rekeningen worden elk jaar zonder voorbehoud goedgekeurd door een erkend revisor, het kabinet Wilmet.  

Een volledig transparante subsidiepolitiekOnze vereniging werkt nauw samen met de dokters en onderzoekers van het Instituut Bordet. Elke aanvraag tot subsidie moet, voor hij voorgelegd wordt aan de Ondernemingsraad van « De Vrienden », de goedkeuring krijgen van de Directie van het Instituut, van de Medische Raad en van de Wetenschappelijke Commissie. Alle projecten worden tevens ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijk expert, Professor Fridman, Departementshoofd Biologische Immunologie van het Hôpital Européen Georges Pompidou.

Activiteitenrapport 2011