Waar gaan de ingezamelde fondsen naartoe?


« De Vrienden » komen tussen op twee domeinen:- Onderzoek

Onderzoek is de sterkhouder van de strijd tegen kanker. De financiering ervan is dus uiteraard onze prioriteit. 


In 2011 financierden « De Vrienden » 17 onderzoeksprogramma’s naar verschillende aandoeningen zoals borstkanker, prostaatkanker, longkanker, leukemie, melanoom… Ze stimuleren de multidisciplinaire aanpak waardoor een maximale synergie ontstaat tussen de verschillende teams van dokters en onderzoekers en moedigen de band aan tussen fundamenteel en klinisch onderzoek, waardoor de patiënten kunnen genieten van de laatste ontdekkingen.


« De Vrienden » financieren al verschillende jaren het Data Centre van het Instituut dat een belangrijke rol speelt in het opstarten en de opvolging van talrijke, door het Instituut uitgevoerde of gecoördineerde onderzoeksprogramma’s.  


- Moderne uitrusting

De verzamelde fondsen gaan eveneens naar de aankoop van hoogtechnologisch materiaal dat onmisbaar is voor de beste diagnose en de beste opvolging van de patiënten, maar ook om de onderzoeksprogramma’s tot een goed einde te brengen.

De laatste twee jaren werden onder andere volgende initiatieven gesteund:
  • de Mobetron, een deeltjesversneller waarmee bij sommige gevallen van borstkanker een peroperatieve radiotherapie mogelijk is
  • de allernieuwste chirurgische robot Da Vinci die vaak gebruikt wordt in de urologie
  • een nieuwe elektromagnetische endobronchiale navigator waarmee een vroegtijdige diagnose van kankerlaesis aan de longen gesteld kan worden
  • een fluxcytometer waarmee sommige afwijkingen aan de oppervlakte van de kankercellen geanalyseerd kunnen worden.