Kies voor een legaat en leef voort! 

 

Inlichtingen: Thierry Van Halteren: 02/541.34.12.

 

 

Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd worden.

Zo kunt u ook bepaalde van uw engagementen verderzetten.

 

Als vzw die fiscale attesten mag uitschrijven in het kader van aftrekbare giften, genieten “De Vrienden van het Bordet Instituut” van verminderde successierechten. 


Download onze brochure.

 

 

Hoe stelt u een testament op?

 

 

Een testament opstellen lijkt eenvoudig, maar de specifieke kenmerken van elke situatie vereisen de tussenkomst van een notaris. Die kan immers vaak bepaalde problemen voorkomen (hij kan u onder andere vertellen wat u zeker wel of zeker niet moet doen) en garanderen dat uw wensen wel degelijk gerespecteerd zullen worden.

 

Bovendien bestaat er in België een centraal bestand van de testamenten. Dit wordt beheerd door de notariële organisaties, die uiteraard het vertrouwelijke karakter van de testamenten garanderen, maar die bij het overlijden van de persoon ook zorgen voor een zekere en correcte verspreiding ervan.

 

De verschillende types van legaten:

 

 

Algemeen legaat of legaat onder algemene titel


Dit is een legaat waarmee u het geheel van uw eigendommen of een deel ervan aan één of meerdere begunstigden nalaat. Heb u meerdere algemene legatarissen aangeduid, dan zullen zij uw erfgoed onderling verdelen, al dan niet in gelijke delen, in functie van de testamentaire bepalingen.

 

 

Het bijzondere legaat


In dit geval laat u welbepaalde eigendommen aan welbepaalde legatarissen na.

 

Het duolegaat, of hoe u uw erfgenamen meer kunt geven en toch een goed doel kunt steunen?


Artikel 64, alinea 2 van het Wetboek Successierechten bepaalt dat u een legaat kunt doen aan één of meerdere personen door vast te leggen dat de daarbij horende successierechten ten laste zijn van één of meerdere andere erfgenamen of legatarissen.

Via uw testament kunt u dus een deel van uw eigendommen nalaten aan één of meerdere personen en het saldo aan een erkende vereniging die dan de volledige successierechten moet betalen. Het voordeel schuilt in het verschil tussen het percentage van de successierechten dat van toepassing is op natuurlijke personen en verenigingen. Deze laatste betalen minder successierechten.