Onze publicaties


Bordet news

Met een klik op een van de onderstaande picto’s kunt u de laatste vijf nummers inkijken:


110 NL 111 NL
108 Speciaal Editie

Archieven

Kiezen uit de nummers online:
2015 : 110 NL, 111 NL
2014 : 108, Speciaal Editie


Bordet News is het driemaandelijkse tijdschrift van de « Vrienden van het Instituut Bordet ». Het is in de eerste plaats bestemd voor het grote publiek en geeft een overzicht van de stand van zaken in het Instituut Bordet en van onze vereniging. De meeste auteurs zijn dokters en vorsers van het Instituut.