Raad van bestuurVoorzitter
JOURQUIN Christian

Voorzitter van eer
JANSSEN  Paul-Emmanuel

Vicevoorzitteren
KLEES Pierre

Penningmeester
VAN HALTEREN  Thierry

Algemeen Secretaris
CAMBIER  Ariane

Leden
BRYKMAN  Marc,
CHRISTIAENS  Jean,
DAL Thésou,
DE KEULENEER Eric,
de LAUNOIT  Jean-Pierre,
DOR  Pierre,
FRIDMAN  Wolf Hervé,
JANSSEN  Denise,
JORIS Jean Louis,
LEVY - MORELLE  Michel,
LOEB  Manfred,
LOEWENSTEIN Maddy,
PHILIPPSON  Alain,
THOMAS  Jean.